De vereniging

De grote waarden van het advocatenkantoor HSP zijn het professionalisme en de complementariteit van de bevoegdheden. Deze filosofie wordt vertaald in:

  • de kwaliteit van het advies aan de klant en de wil om een volledige bijstand te bieden;
  • de wil om  een steeds grotere kennis en expertise
  • de personele investeringen, het teamwerk, de interne solidariteit en de organisatie.

Om steeds meer kennis en bevoegdheid te verwerven en de analytische geest te verbeteren, spannen de leden van het kantoor HSP zich voortdurend in voor wetenschappelijk onderzoek en voor de kritische studie van juridische problemen en wetenschappelijke publicaties. Bovendien blijft de vereniging steeds op de hoogte  van alle niet-juridische kwesties in verband met de domeinen waarin zij actief is.

Het kantoor HSP wil zijn klanten kwalitatief en doeltreffend advies geven. Bijgevolg zijn de toewijding aan de belangen van de cliënt, de wil om zaken te winnen, een diepgaande juridische analyse, de capaciteit om erg geprononceerd en zonder dubbelzinnigheid advies te geven, de voortdurende anticipatie en het zoeken naar actuele informatie de belangrijkste kenmerken van het kantoor.