De organisatie

Het doeltreffend beheer van de dossiers vraagt een zekere snelheid en een zeer gerichte kennis van de recht, die voortdurend in beweging is. In deze optiek, en parallel aan de algemene bevoegdheden van de leden van het kantoor op het gebied van de materies die zij behandelen, kozen de vennoten en medewerkers om zich, binnen de interventiedomeinen van de vereniging, voornamelijk te concentreren op bepaalde van deze materies.

Deze organisatie laat toe dat, indien het geval zich voordoet, een erg toegespitst team kan worden samengesteld voor de goede afloop van een bepaald dossier.

De leden van het kantoor HAUMONT-SCHOLASSE & PARTNERS werden gekozen voor hun professionele bevoegdheid en voor hun kwaliteiten als mens. Ze genieten van het vertrouw van de vennoten, van hun bevoegdheid en ervaring, en worden voortdurend verder opgeleid. Ze gebruiken dezelfde onderzoeksmiddelen, hetzelfde informatienetwerk en vooral dezelfde werkmethode als de stichtende leden van het kantoor.

Alle advocaten die deel uitmaken van de vereniging voldoen aan hetzelfde prestatieniveau.