De honoraria

De competenties en de efficiëntie die het kantoor HSP ter uwer beschikking stelt, vragen voortdurende investeringen in mensen en materiaal. Van bij de aanvang duidelijkheid verschaffen over de honoraria maakt het mogelijk een openhartig en solide partnerschap op de bouwen, gegrondvest op transparantie en wederzijds vertrouwen.

Wij hanteren verschillende vergoedingsmodaliteiten. Het meest voorkomende is het tarief per uur.

Om het overzicht van uw financieel beheer te vergemakkelijken, wordt u maandelijks een staat van onkosten en honoraria opgestuurd. Daarin worden duidelijk het aantal uren, en zelfs minuten, vermeld die aan uw dossier werden besteed en de aard van elk van de geleverde prestaties en wie ze heeft geleverd.

Deze spreiding van de betalingen stelt u in staat van dichtbij de bedragen op te volgen die u heeft vastgelegd, vooral omdat in een procedure of een onderhandeling niet alles te voorzien is en omdat de materies die wij behandelen, politiek en/of sociaal zeer gevoelig liggen.

Net zoals de voorschotten en de kosten, worden onze honoraria slechts aangerekend nadat de prestatie is verricht. Wij eisen, in principe, geen enkele provisie. Onze facturen worden maandelijks opgestuurd en zijn betaalbaar binnen de 30 dagen.

Het uurtarief

Onze honoraria liggen tussen 100 tot 350 € in verhouding tot de expertise van de advocaten, leden van HSP.
 

Geassocieerd advocaat: 220 à 350 €
Senior advocaat: 170 €
Junior advocaat: 140 €
Beginnend advocaat: 100 €

Gespecialiseerd, behandelen onze advocaten de meeste dossiers in groep, volgens de methode en de eisen van HSP.

De andere vergoedingsmodaliteiten

Op uw verzoek zijn andere vergoedingsmodaliteiten bespreekbaar: 

Het uniform uurtarief: het maakt u mogelijk hetzelfde bedrag te betalen, wie ook met uw dossier belast is.

Het abonnement komt in aanmerking als u regelmatig belangrijke zaken aan ons kantoor toevertrouwt. We kunnen in dat geval een voorkeurtarief afspreken voor gegarandeerd geheel van dossiers of uren.

Betaling afhankelijk van het resultaat:
hier gaat het om een soort premie die bijvoorbeeld wordt toegekend ingeval van een slagen na een belangrijke onderhandeling. Toch moeten volgens de wet minimum-honoraria worden gefactureerd. Het gerechtelijk wetboek verbiedt immers de honoraria volledig te laten afhangen van het positief resultaat van het dossier.

Wat u nog op uw factuur vindt...

Behalve de vergoeding van uw advocaat, vermeldt uw staat van kosten en honoraria nog twee andere soorten uitgaven: gerechtelijke voorschotten en kosten.

De gerechtelijke voorschotten zijn uitgaven die door uw advocaat voor u worden gedaan: kosten voor gerechtsdeurwaarder, griffierechten, vertalingen enz. Deze kosten zijn niet samendrukbaar en zijn inherent aan elke procedure. In de mate van het mogelijke worden ze u onmiddellijk aangerekend door degene die de dienst heeft geleverd.

De kosten worden per eenheid aangerekend, in verhouding tot de administratieve lasten die uw dossier meebrengt. Ze betreffen het gebruikte materiaal en het secretariaatswerk. Enkele voorbeelden:

Opstelling van het dossier: 75 €
Kilometervergoeding: 0,4 €/km
Typwerk: 10 €/blad
Fotokopie: 0,4 €/blad
Fotokopie in kleur: 1,3 €/blad
Verstuurde fax: 1,3 €/blad
Ontvangen fax: 0,75 €/blad
Ontvangen of verzonden e-mail: 0,75 €/blad
  enz.