Milieu

Het milieurecht is enorm uitgebreid en gaat van het recht van het natuurbehoud tot het recht van de industriële omgeving in al zijn bestanddelen, met inbegrip van de evaluatie van de invloeden op de omgeving.

De behandelde thema's zijn met name afval, water, lucht, geluid, bodem, genetische gemodificeerde organismen (ggo's), steenbergen, mijnen, het bos, de jacht, verpakkingen, het landbouwmilieu, ..., en dan vergeten we nog de toegang tot de informatie betreffende het milieu, de opheffingsprocedures en het milieubeheer (ISO, EMAS, ...).

Het milieurecht houdt bovendien een luik 'financiële stimulansen' en belastingen (subsidies, ecotaksen, ...) in.