Openbare aanbestedingen en contracten

In de uitvoering van haar opdracht als openbare dienst en voor het beheer van hun erfgoed, moet de openbare overheid voortdurend een beroep doen op de bevoegdheid van privé-partners. 
Deze verschillende soorten samenwerkingen worden geregeld door een ingewikkeld juridisch beheer.

Er moet een bijzondere aandacht worden besteed aan de opstelling van het bestek en aan de verschillende stadia van de procedure voor de aanbesteding, vooral als het gaat om een materie waarbij de scheppende rol van de rechtspraak belangrijk is.