Algemeen publiek- en administratief recht

Het administratief vastgoedrecht houdt het onderzoek in van andere facetten van het administratief recht, en zelfs de analyse van kwesties rond publiekrecht.

De betrokken thema's zijn met name de kwesties van de verdeling van de bevoegdheden, niet enkel tussen de federale staat en de Gewesten of Gemeenschappen, maar ook tussen de provinciale en gemeentelijke overheden, en zelfs de Europese en nationale overheden, de bevoegdheden en de werkmethodes van de intercommunales, alsook de volledige openbare domanialiteit, het openbaar wegennet (opening, sluiting of veranderingen), ...